Walcowa przekładnia ślimakowa ze ślimakiem dwuskokowym

Uwagi ogólne
Jednym z celów zastosowania walcowej przekładni ślimakowej z dwuskokowym ślimakiem jest zapewnienie pracy przekładni bez luzu. Jak bowiem widać z rysunku, ślimak wzdłuż osi ma niejednakową grubość zębów. W miarę zużywania się zębów ślimacznicy i tworzenia się niepożądanego luzu można skasować ten luz przez przesunięcie ślimaka dwuskokowego wzdłuż jego osi.


Fragment walcowej przekładni ślimakowej ze ślimakiem dwuskokowym w przekroju wzdłuż osi ślimaka


Tego rodzaju przekładnie ślimakowe znajdują zastosowanie np. w przekładni podziałowej podzielnicy, w napędzie stołu frezarki obwiedniowej itp.

Wielkość przesunięcia oraz różnica skoków powierzchni jednej i drugiej strony zwoju ślimaka nie mogą być dowolne.

Podstawowe zależności geometryczne

Uwagi wstępne
Ponieważ w ślimaku dwuskokowym w obydwu stronach zwoju ślimaka występują inne skoki, przeto i podziałki oraz moduły osiowe dla obydwu stron są różne. Oczywistą jest rzeczą, że obydwa skoki muszą być takie, aby wykonanie ich na obrabiarkach nie natrafiało na trudności, szczególnie przy doborze kół zmianowych.

Drukuj