Przekładnie stożkowe kołowo-łukowe Gleason-ZEROL

Przekładnie stożkowe kołowo-łukowe Gleason-ZEROL

Przekładnie typu ZEROL są odmianą przekładni kołowo-łukowych STANDARD o kącie linii zęba w środku szerokości wieńca zębatego P = 0. Zasadnicze proporcje zębów kół stożkowych tego typu przekładni są analogiczne jak przekładni stożkowych o zębach prostych.

Ze względu na łukowe ukształtowanie zębów przekładnie ZEROL mają zdolność tzw. „samoprowadzenia", tzn. nie wymagają łożyskowania przenoszącego duże siły osiowe. Szerokość wieńca zębatego dobierana jest wg zależności

b = 0,25Re

Przekładnia ZEROLRysunek przedstawia zębatkę pierścieniową przekładni typu ZEROL pod kątem ukształtowania linii zębów. Na rysunku przedstawiona jest płaska zębatka pierścieniowa kształtująca kolo zębate o lewym kierunku linii zęba. Rysunek przedstawia zębatkę, która kształtuje koło zębate o prawym kierunku linii zęba. Przyjęto zasadę, podobnie jak w przekładniach kołowo-łukowych typu STANDARD, że koło napędzające ma lewy kierunek linii zęba. Przekładnie ZEROL o modułach mt < 2,5 mm mogą mieć ukształtowanie stożków stóp typu DUPLEX w celu umożliwienia obróbki uzębienia metodą podwójnie dwustronną.

Obliczenie wymiarów geometrycznych przekładni typu ZEROL wymaga uwzględnienia ograniczeń wynikających ze stosowanych wielkości kątów przypora.
Zasadnicze proporcje wysokości zębów przyjmowane są dla przekładni typu ZEROL w systemie Gleasona wg różnych zależności.

Drukuj