Obróbka przekładni wg metody PALLOID

Obróbka przekładni stożkowych wg metody PALLOID. Obróbka przekładni stożkowych odbywać się może na obrabiarkach o nieprzesuwnej w pionie osi wrzeciennika przedmiotu obrabianego lub obrabiarkach uniwersalnych. Do obróbki mogą być użyte frezy prawo- i lewozwojne. Zależnie od kierunku zwojności freza i kierunku linii zęba obrabianego koła przyjmowane są warianty doboru narzędzia. Warianty oparte są na założeniu, że mimośrodowość obrotnicy freza przyjmowana jest równa wewnętrznemu promieniowi płaskiej zębatki koronowej. W związku z tym przyjmowany jest skorygowany kąt wzniosu linii śrubowej pierwszego zwoju freza.

Obróbka przekładni hipoidalnych typu PALLOID. Obróbka przekładni hipoidalnych PALLOID-AVAU odbywa się w ten sposób, że uzębienie koła wykonywane jest bez przesunięcia wrzeciennika przedmiotu obrabianego teoretyczną zębatką koronową.

Obróbka zębników o lewym kierunku linii zęba przeprowadzana jest przy użyciu tej samej zębatki koronowej z przesunięciem ich osi poniżej osi kołyski o wielkość.

Dla zębników o prawym kierunku linii zęba przesunięcie hipoidalne przyjmowane jest wg tej samej zależności i odmierzane w górę od osi kołyski. Osiowe ustawienie zębnika dokonywane jest na wielkość odległości montażowej AAM1, którą można określić z zależności.

Konieczne przesunięcie stołu w kierunku równoległym do osi kołyski.

Drukuj