Obróbka kola przekładni stożkowej metodą SPIRAC-SPIROFLEX

Obróbka kola przekładni stożkowej metodą SPIRAC-SPIROFLEX

Obróbka koła może być prowadzona dwoma sposobami, w zależności od tego, czy beczkowanie zębów zostało rozdzielone na koło i zębnik, czy też dokonane zostało tylko w stosunku do zębów zębnika.

W przypadku, gdy zęby zębnika zostały zbeczkowane sumarycznie, koło obrabia się z ustawieniami odpowiadającymi teoretycznym w metodzie SPIROMATIC przy zablokowanej kołysce — bez ruchu odtaczania. Frezowanie luk międzyzęb-nych uzyskuje się przy posuwie wgłębnym wrzeciennika narzędziowego.

Gdy koło ma narzuconą beczkowatość LB2, wrzeciono narzędziowe powinno być nachylone na sumaryczny kąt, zgodnie z regułą podaną przy ustawieniach obrabiarki do obróbki zębnika, lecz kołyska nie może wykonywać ruchu odtaczania. Zablokowanie kołyski w pozycji kątowej odpowiadającej obróbce punktu obliczeniowego i nadanie ruchu posuwowego wrzeciennika w kierunku koła daje możliwość kształtowania jego uzębienia. Koło jest ustawione w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi kołyski pod kątem stożka podziałowego (stóp).

Obróbka przekładni hipoidalnych HG metodą SPIRAC-SPIROFLEX. W obróbce uzębienia przekładni hipoidalnych HG metodą SPIRAC-SPIROFLEX mogą mieć miejsce cztery warianty.

Wariant I. Koło przekładni wyobrażone przez noże głowicy nacina uzębienie zębnika, który jest ustawiony z przesunięciem hipoidalnym równym przesunięciu pary. Koło w tym wariancie nacinane jest bez przesunięcia hipoidalnego i bez pochylenia osi wrzeciona dla beczkowania.

Wariant II. Zęby zębnika wykonywane analogicznie jak w wariancie I. Koło z narzuconą beczkowatością wykonywane przy pochylonej osi wrzeciona narzędziowego bez przesunięcia hipoidalnego.

Wariant III. Zęby zębnika wykonywane w procesie odtaczania z zastosowaniem stożka kształtującego wynikającego z przyjęcia zastępczej zębatki koronowej. Zębnik przesunięty z osi kołyski na wielkość wynikającą z przyjęcia tworzącej zębatki koronowej. Koło wykonywane bez beczkowania, przesunięte z osi kołyski o wielkość wynikającą z przyjęcia zastępczej zębatki koronowej.

Wariant IV. Zębnik wykonywany analogicznie jak w wariancie III. Koło nacinane analogicznie, z przesunięciem hipoidalnym i dodatkowo pochyloną osią wrzeciona narzędziowego w celu beczkowania zębów.

We wszystkich wariantach do obróbki zębnika konieczna jest obrabiarka o możliwości pochylania osi wrzeciona narzędziowego do ok. 30°. Taki kąt pochylenia pozwala na wytwarzanie zębników przekładni hipoidalnych, których przełożenie wynosi 2,5-5. Do obróbki koła w wariancie I i III mogą być zastosowane maszyny SKM2. Wariant II i IV wymaga zastosowania do obróbki koła maszyn SKM1 lub SM3.

Ponieważ obliczenia ustawcze do metody SPIRAC-SPIROFLEX różnią się od obliczeń stosowanych do metody SPIROFLEX jedynie zmienionym pochyleniem osi wrzeciona narzędziowego do obróbki zębnika, zostanie zaprezentowany sposób pozwalający na przejście do obliczeń ustawczych do metody SPIRAC-SPIROFLEX, wychodząc od obliczeń do metody SPIROFLEX.

Drukuj