Operacje przygotowywania wyrobów hutniczych

Surówki oraz materiały zanim zostaną poddane obróbce przechodzą przez etap obróbki przygotowawczej. Dotyczy to przede wszystkim odlewów, odkuwek oraz wyrobów hutniczych. Wyroby hutnicze w niektórych przypadkach są używane do obróbki bezpośrednio, bez żadnych zabiegów, np. materiały prętowe przeznaczone do obróbki na rewolwe-rówkach i automatach. W ramach obróbki przygotowawczej wykonuje się następujące zabiegi: prostowanie, obcinanie na długość i prostowanie, nakiełkowywanie, obróbkę zgrubną, cieplną normalizującą, ujednorad-niającą, odprężającą, starzenie i stabilizowanie, cięcie blach przed tłoczeniem. Liczba i rodzaj stosowanych zabiegów obróbki przygotowawczej zależą od rodzaju surówki i rodzaju wykonywanej następnie obróbki właściwej.

Prostowanie ma na celu przywrócenie pierwotnej dokładności kształtu, utraconej na skutek wyzwalania się naprężeń własnych albo pod wpływem niewłaściwego transportu lub sposobu magazynowania. Operacja prostowania przyczynia się do zmniejszenia naddatków na obróbkę, co wpływa na zmniejszenie kosztów wykonania części. Surówki oraz wyroby hutnicze mogą być prostowane na gorąco lub na zimno. Po operacji prostowania surówkę należy poddać obróbce cieplnej w celu usunięcia naprężeń.

Drukuj